• مرتضی صارمی

    عضو
    25 اردیبهشت 1401 در 11:23 بعد از ظهر

    سلام، با توجه به توضیح آخر شما باید دو نوع پاسخ به این سوال داد. بخش اول همانطور که اشاره هم شده، الحاقیه های بدون بار مالی مانند آدرس و … بدون اخذ هزینه انجام می شود. اما در بخش دوم که با بانک ها مقایسه شده است، باید ببینیم در صدور اولیه بیمه و محاسبه حق بیمه، تا کدام مرحله، هزینه های اداری لحاظ شده است؟ آیا هزینه های اداری فقط برای همان مرحله اول صدور است یا خیر؟ اگر اینگونه است به نظر می رسد می تواند تغییری در محاسبات انجام شود. البته پاسخ فنی و مستدل را می توان از افراد فنی و محاسبه گران حق بیمه در ستادها پیگیری کرد. هر چند نگرانی که وجود دارد این است که اگر قرار باشد این هزینه ها اضافه شود، با توجه به نرخ شکنی های موجود در صنعت بیمه، شاید برخی شرکت ها برای پایین آوردن حق بیمه آن را لحاظ نکنند.