• فرهاد عظیمی

  عضو
  27 فروردین 1401 در 1:57 بعد از ظهر

  اما پرسش اینجاست که حالا حقیقت چیست. مصدوم کارگر است یا پیمانکار؟

  · قرارداد پیمانکاری نشان می دهد که فرد پیمانکار فرعی است یعنی پیمانکار پیمانکار است.

  · از طرف دیگر در رویه قضائی ایران پیمانکاری که خودش باشد و خودش (یعنی کارگری نداشته باشد و خودش کار کند) پیمانکار جزء لحاظ می گردد و از دید قضات پیمانکار جزء کارگر قلمداد می شود. پس کارگر هم می تواند باشد.

  با توضیحات بالا و با توجه به مبهم بودن قضیه معمولا چنین خسارتهایی به صورت توافقی پرداخت می گردد و معمولا بینابین پرداخت می شود. در صورت عدم توافق رای دادگاه حجت خواهد بود.