• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 فروردین 1401 در 2:36 بعد از ظهر

    برای روشن تر شدن موضوع یک مثال می زنم. تصور بفرمایید متصدی اشتباهش بدین شکل بود که به جای 28 تن می نوشت 27 تن و به جای ارزش کل که 28 میلیون تومان است می نوشت 27 میلیون تومان ما هم فرض را بر این می گذاشتیم که عمدی نبده و اشتباه کرده است. با مالیات بر ارزش افزوده می شد 29.430.000 . حق بیمه نیز بر این اساس محاسبه می شد و به بیمه گر پرداخت می شد. در این حالت بیمه گر در بهترین حالت همین 29.430.000 تومن را خواهد پرداخت نه خسارت واقعی 305 میلیون تومنی را حتی اگر شما ثابت کنید که بنده خدا پسرش مریض بود و زنش درخواست طلاق کرده بود و صاحبخانه جوابش کرده و خودش هم کرونا داشته و باعث شده که اعداد را اشتباه وارد کند. برای این کار مستند قانونی نیز وجود دارد.

    حالا متصدی حمل باید خسارت صاحب کالا را کامل بپردازد و سپس خودش می داند و کارمند حواس پرت زن نساز پسر مریض صاحبخانه بدش.