• فرهاد عظیمی

  عضو
  24 فروردین 1401 در 2:29 بعد از ظهر

  جناب آقای مصطفوی عزیز درود بر شما و سپاس از بابت مشارکتتان.

  در خصوص اینکه این خسارت باید کامل پرداخت شود تردیدی نیست ولی نه با این استدلال که اشتباه متصدی نمی تواند مانع پرداخت خسارت شود زیرا تایید می فرمایید که:

  1. بر اساس اصول حقوقی و به دلیل عدم وجود نص صریح دعوی مستقیم در بیمه های مسئولیت پذیرفته نیست.
  2. بر خلاف اظهار نظر برخی از دوستان، بیمه مسئولیت تعهد به نفع ثالث نیست.

  بنابراین
  در بیمه های مسئولیت زیاندیده هیچ حقی در مقابل بیمه گر ندارد. چون بیمه
  گر قراردادی با بیمه گزارش منعقد نموده و صرفا در مقابل او متعهد است و حتی
  اگر دعوای در مرجع قضائی هم مطرح شود بیمه گر قرار رد دعوی یا عدم استماع
  دعوی می گیرد به علت عدم وجود رابطه قراردادی بین او و زیاندیده (اصل نسبیت
  قراردادها).