• بهزاد توژان

    عضو
    23 آبان 1399 در 8:47 بعد از ظهر

    در صورتیکه هر یک از اولیای دم قبل از صدور حکم تقاضای دریافت دیه فوت شده را داشته باشند، به نظر شما تکلیف و تعهد بیمه‌گر چگونه می‌باشد؟