• مهدی بسطامی

  عضو
  24 فروردین 1401 در 2:25 بعد از ظهر

  پیرو فرمایشات اساتید و در ادامه سوال فوق

  سوال دیگری مطرح میگردد

  کاربر صدور بارنامه به علت خطای انسانی هر لحظه ممکن هست که در تایپ کردن هر کدام از اطلاعات بارنامه سهوا اشتباهی در ثبت بارنامه داشته باشد..

  مهمترین این اشتباهات؛ اشتباه ثبت ارزش محموله هست که به جای ۲ میلیارد اشتباهی ۲۰۰ میلیون ارزش محموله را در بارنامه درج کند..

  در این مواقع برای اینکه خسارت ۲ میلیارد کامل پرداخت شود چه مواردی بررسی میشود اگر خسارت به دلیل اینکه حق بیمه ای به تناسب ارزش بار ۲ میلیارد پرداخت نشده پرداخت نمیشود؟؟؟

  و آیا خسارت از سمت بیمه گذار باید به زیاندیده پرداخت شود؟؟