• مهدی بسطامی

    عضو
    24 فروردین 1401 در 2:18 بعد از ظهر

    باتوجه به پاسخ جناب الفتی و تاییدیه استاد بزرگوار جناب عظیمی پس نتیجه میگیریم شرکتهای بیمه صحت عدد واقعی تناژ و از سایر مستندات ب غیر از بارنامه هم میشود رویت کرد.👏👏👏