• مهدی بسطامی

  عضو
  24 فروردین 1401 در 2:15 بعد از ظهر

  درود مجدد

  موضوع کمی پیچیده شده

  ۱. پاسخ اینکه معیار پرداخت خسارت دقیقا کدام سند هست؟؟ بارنامه ؛ فاکتور یا حواله بارگیری

  اگر بارنامه را معیار ارزش کالا قرار دهیم با توجه به اینکه ممکنه خطای انسانی باعث شود که سهوا عدد تناژ اشتباه ثبت شود ولی در حقیقت از سایر سندها تناژ واقعی مشهود هست و بارنامه به تنهایی و ملاک قرار دهیم به نظرم اجحافی به بیمه گذار و زیاندیده شده

  ۲.با توجه به فرمایش جناب مصطفوی اگر جبران و ریکاوری به عهده بیمه گذار هست آیا بیمه ای علاوه بر بیمه متصدیان که بتونه جبران این مابه التفاوت پرداخت خسارت را بکند داریم؟؟؟