• امیر مصطفوی

    عضو
    23 فروردین 1401 در 11:16 قبل از ظهر

    جسارت میکنم بین علمای بیمه اظهار نظر میکنم به نظر اگر حق بیمه 305 میلیون پرداخت شده قصور یا تقصیر متصدی ارتباطی با حق صاحب کالا ندارد لذا موضوع وارد بحث ریکاوری می گردد و مابه التفاوت اصل خسارت و پرداختی از متصدی حمل اخذ می گردد.