• فرهاد عظیمی

    عضو
    22 فروردین 1401 در 8:40 قبل از ظهر

    به نظر من با فرض اینکه مصدوم پیمانکار باشد، مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص پیمانکار (20%) از محل کلوز 9 قابل پرداخت است. ولی اگر مصدوم کارگر فرض شود، چیزی از محل کلوز 9 قابل پرداخت نیست و به جای آن 20% بیمه گذار به از محل کلوز4 و ده درصد ناظر از محل کلوز5 و 40درصد پیمانکار از محل کلوز 20 قابل پرداخت است.