• فرهاد عظیمی

  عضو
  17 فروردین 1401 در 12:26 بعد از ظهر

  سپاس بیکران از جناب آقای الفتی عزیز که مختصر و مفید تقریبا هر آنچه باید گفته می شد را گفتند ولی برای بحث بیشتر پیشنهاد می کنم هر کس مطلبی در این خصوص می داند به اشتراک بگذارد.

  از ماده یک قانون مسئولیت مدنی شروع می کنیم. این ماده می گوید:

  « ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.»

  یک نکته از این ماده قابل برداشت است و آن اینکه از نظر قانون مسئولیت مدنی زیان یا ضررها به دو دسته قابل تقسیم هستند:

  1. زیان مادی
  2. زیان معنوی

  حالا باید دید وقتی می گوید «به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌» اینها کدامشان زیان مادی است و کدام زیان معنوی.