• جناب آقای عظیمی

    باسلام و احترام و تبریک سال نو

    ضمن تشکر فراوان از اشتراک توافقات سندیکا ، به نظرم مجددا داریم کم کم به سمت همان 18 کلوز یا حتی بیشتر حرکت می کنیم و این موضوع می تواند دوباره ابهامات جدیدی را سر راه قرار دهد.

    نکاتی ذهن بنده را مشغول کرده است که جهت کسب تجربه خودم، اگر موافق باشید به منظور نتیجه گیری بهتر ، مورد به مورد درج نمیام تا جنابعالی و سایر همکاران عزیز و مجرب اعلام نظر نمایند،به طور مثال :

    – بر اساس شرایط عمومی جدید ، کلوزهای 11 گانه ابلاغی بیمه مرکزی و 2کلوز اخیر طراحی شده سندیکا،آیا مسئولیت عوامل اجرایی در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد؟