• بهزاد توژان

  عضو
  22 اسفند 1400 در 5:59 بعد از ظهر

  سلام

  همانطور که جناب آقای صارمی فرمودند، در قانون بیمه شخص ثالث اشاره‌ای نشده که در صورت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت های وارده نخواهد داشت. در این قانون فقط ماده 17 اشاره به خسارت های غیر قابل جبران دارد که عبارتند از:

  1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

  2. خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

  3. جریمه رانندگی یا جرای نقدی

  4. اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، سقط جنین(نزد مرجع قضایی)

  5. اثبات هر نوع خدعه و تبانی(نزد مرجع قضایی)

  غیر از موارد اشاره شده، خسارت های اعلامی به دلایل دیگر، قابل پرداخت می باشند.

  در بیمه‌نامه بدنه نیز در ماده‌های 5(خسارت های مستثناء شده) و 6(خسارت های غیر قابل جبران) آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه، اشاره به حمل مواد نشده است.

  پس تحت هر شرایطی اگر فقط از منظر حمل مواد بررسی کنیم، خسارت قابل جبران خواهد بود.