• مرتضی صارمی

    عضو
    19 اسفند 1400 در 10:45 قبل از ظهر

    با سلام

    در ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث،‌ قانونگذار اشاره کرده است در موارد زیر،‌ بیمه گر بدون هیچ قید و شرطی خسارت را پرداخت و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند که یک بند آن به استعمال موادمخدر توسط راننده مسبب حادثه اشاره کرده است و نه حمل آن. در ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر هم اشاره کرده است که گواهینامه راننده حامل مواد مخدر ضبط شده و در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد به دو‌برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. بنده قانون خاصی را درباره عدم پرداخت خسارت توسط بیمه گر به راننده حامل مواد مخدر (در صورت اثبات). دوستان اگر اطلاعات بیشتری دارند، مشارکت کنند.