• نیره نظر

    عضو
    22 آبان 1399 در 7:54 بعد از ظهر

    البته بیمه نامه تمام خطر اموال علاوه بر خطرات بیمه نامه شکست ماشین آلات و بیمه آتش سوزی سایر خطرات طبیعی هم تحت پوشش قرار میده که بسیار بیمه نامه جامعی برای نیروگاهها و کارخانجات هست و البته شرایط عمومی و کلوزهایی بر اساس وردینگ مونیخ ری داره که ترجمه شده فارسی هم دارن اما در کل اصل بیمه نامه بر اساس وردینگ مونیخ ری هست.