• فرهاد عظیمی

    عضو
    12 اسفند 1400 در 2:33 بعد از ظهر

    به نظر نمی رسد با قانون بیمه منافات داشته باشد. بر اساس قانون بیمه تعهد بیمه گر عبارت است از مایه التفاوت ارزش مال بعد از حادثه با قبل از حادثه.

    در بیمه مسئولیت متصدی حمل هم با فرض اینکه در یک تصادف محموله آسیب ببیند، صاحب کالا آن محموله را در زمان خرید با احتساب مالیات بر ارزش افزوده خرید است پس خسارتی که به او وارد می‌شود شامل ارزش افزوده نیز می باشد. پس جایی برای منتفع شدن از خسارت نیست.