• مهدی بسطامی

  عضو
  12 اسفند 1400 در 11:47 قبل از ظهر

  سلام و عرض ادب

  بیمه گذار

  بیمه گر

  شرکت ثالث

  در این بیمه نامه این ۳ شرکت و یا شاید ۴ شرکت و مورد چهارم فروشنده باشد.. و شرکت ثالث در اینجا خریدار محسوب شود

  قرارداد بیمه متصدیان با بیمه گذار و بیمه گر هست و شرکت ثالث از قراردادها خبری ندارد و فقط بارنامه از شرکت بیمه گذار دریافت میکند..

  حال اگر خسارتی رخ بده و با توجه به پاسخ دوستمان قرار باشه خسارت با توجه به قرارداد منعقد شده خسارت پرداخت بشود ممکن با مشکل مواجه شود..

  شرکت ثالث ما به التفاوت و چطور دریافت کنه؟؟؟

  اگر واقعا حقی بوده که باید می گرفته میتونه شکایت کنه

  واقعا نمی دونیم حق هست یا نه

  آیا شرکت ثالث میتونه زمان ثبت اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده و به عنوان هزینه اعلام کند؟

  اگر چنین باشد که در قراردادهایی که بیمه گر با بیمه گذار منعقد کرده و خسارت کامل با ارزش افزوده پرداخت میشود با اصل قانون بیمه منافات داشته و زیاندیده سودی به اندازه ارزش افزوده از مالیات پرداخت نکردن به همان اندازه ارزش افزوده منتفع خواد شد..