• محمدسعید الفتی

    عضو
    11 اسفند 1400 در 11:13 بعد از ظهر

    اگر حق بیمه بابت جمع ارزش محموله و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده باشد، خسارت هم با احتساب هر دو قابل پرداخت است..