• مرتضی صارمی

    عضو
    9 اسفند 1400 در 11:14 بعد از ظهر

    سلام، به نظر مشکلی در اصل تبصره یک ماده ۶۶ وجود ندارد و این ماده ارتباطی با افراد دیگر ندارد اما اشاره آقای عظیمی به ماده 38 آیین نامه اجرائی ماده 66 قانون تامین اجتماعی، موضوع مهمی است که باید بر سر آن بحث کرد. پیشنهاد بنده این است که اگر بتوانیم مصداقی از آری صادر شده مرتبط با این آیین نامه پیدا کنیم، به اشتراک گذاشته و بحث کنیم.