• محمدتقی آرام فر

  عضو
  7 اسفند 1400 در 5:38 بعد از ظهر

  با سلام

  ماده 18 آیین نامه 53 شورای عالی بیمه یا همان شرایط عمومی بیمه های بدنه اعلام می دارد :

  ماده18 – انتقال مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده

  در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحاء قانونی، بیمه گزار می تواند بیمه نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقیمانده بیمه نامه خود را مسترد نماید.

  در صورت عدم فسخ بیمه نامه چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه گزار در مقابل بیمه گر عمل نماید، تعهدات بیمه گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

  تبصره:

  چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه ای باشدکه به بیمه گر اعلام نشده است بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی برای جبران خسارت های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.”


  حال شرایط شما چگونه بوده ؟