• فرهاد عظیمی

    عضو
    7 اسفند 1400 در 12:38 قبل از ظهر

    به نظر من هم از متن ماده 66 و تبصره یک آن نمی توان مجوزی برای رجوع تامین به شخصی غیر از کارفرما برای بازیافت خسارت پیدا نمود. حتی تبصره دو ماده 66 هم چنین خروجی ای ندارد.

    اما در ماده 38 آیین نامه اجرائی ماده 66 قانون تامین اجتماعی عبارت تعجب بر انگیزی وجود دارد که به نظر من پای دستور العمل را فراتر از گلیم قانون دراز کردن است. این ماده می گوید: «در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی علاوه بر کارفرمای مستقیم میزان قصور سایر افراد و یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی به تفکیک مشخص و این موضوع برای مراجع ذیصلالح محرز و اثبات گردیده باشد، می توان به افراد موصوف جهت اعمال ماده 66 قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مراجعه نمود» که اگر به پیمانکار و واگذاره کار محدود می شد قابل قبول بود ولی همین ماده ابزاری شده برای مراجعه به همه مقصرین دخیل در حادثه. شخصی با این نگرش مطمئنا به تبصره دو هم به گونه ای نگاه می کند که در راستاس اثبات حقانیتش باشد.