• اسلام شیرین زاده

    عضو
    6 اسفند 1400 در 9:42 بعد از ظهر

    با سلام و عرض ادب و احترام، نظر به اینکه مستند به مواد 2 و 3 و 4 و 7 قانون کار ، رابطه کاری کارگر تنها با کارفرمای مستقیم خود می باشد و از طرفی سایر عوامل دخیل من جمله مهندسین ناظر، طراح ، مجری ذیصلاح و … با کارگر حادثه دیده ارتباط کاری نداشته و بین مشارالیهما با کارگر رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نمی باشد ( به استثنای پیمانکار که در رابطه با کارگر زیر مجموعه خود کارفرمای مستقیم محسوب می گردد) و از طرفی تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی ناظر و اشاره به مسئولیت کارفرما در صورت محرز بودن تقصیر وی در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی دارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت خرید این کلوز برای افراد دیگر بجز کارفرما ( پیمانکار و نیز صاحب کار بعنوان سازنده و بطور خلاصه هرکسی که تحت الامر خود کارگر داشته باشد) ضرورتی ندارد.