• مرتضی صارمی

    عضو
    6 اسفند 1400 در 7:15 بعد از ظهر

    سلام، تبصره یک ماده ۶۶، مربوط به کارفرمایی است که تامین اجتماعی، او را در حادثه منجر به فوت و کارافتادگی کارگرش، مقصر دانسته باشد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ارتباط تامین اجتماعی با مهندس ناظر چگونه تعریف می شود و تامین اجتماعی با چه ساز و کاری می تواند مهندس ناظر را بدهکار کرده و مطالبه خود را دریافت کند؟