• منصوره احدی نژاد

    عضو
    3 اسفند 1400 در 3:24 بعد از ظهر

    با سلام

    به نظر من با توجه به‌ اینکه در قانون و آیین نامه ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم به این مورد اشاره ای نشده لذا باید از منظر حقوقی به این موضوع نگاه کرد به شرطی که مغایر با قوانین و مقررات بیمه ای نباشه.