• مرتضی صارمی

    عضو
    2 اسفند 1400 در 7:36 بعد از ظهر

    سلام، متاسفانه درج همین عنوان کلی، منجر به اختلاف نظر و تشکیل پرونده های دادگاهی شده که در نهایت با پیشنهاد ما، موضوع از طریق داوری پیش رفته که با توجه به روند پرونده، به نظر می رسد شرکت بیمه محکوم به پرداخت خسارت بشه.