• مرتضی صارمی

  عضو
  2 اسفند 1400 در 7:32 بعد از ظهر

  شرایط عمومی بیمه مسئولیت جامع شهرداری

  خسارات ناشی از عوامل زیر که شهرداری مسئول جبران آن شناخته شود در تعهد بیمه گر می باشد:

  • حوادث ناشی از سقوط درختان بر روی وسائط نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری در صورتیکه شهرداری مسئول باشد.
  • حوادث ناشی از سقوط افراد، وسائط نقلیه در گودال، کانال و ترانشه های حفاری شده که توسط شهرداری صورت گرفته باشد.
  • حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنایی (پارکها).
  • خسارات ناشی از آب افتادگی در منازل و واحدهای تجاری در صورتیکه شهرداری مقصر باشد.
  • خسارات ناشی از مسمومیت افراد در اثر سمپاشی توسط شهرداری.
  • خسارات جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل ها هنگام بارش برف.
  • اتفاقات ناشی از طعمه گذاری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد.
  • خسارات ناشی از رفع سد معبر.
  • خسارات ناشی از جلوگیری تخلیه ضایعات ساختمانی در مکانهای غیر مجاز.
  • خسارات وارده به پارکها یا اماکن مجاور پروژه در دست احداث شهرداری در هنگام انجام عملیات عمرانی.
  • خسارات ناشی از عدم رفع خطر از دیوارها و طاقهای قدیمی ساختمانها.
  • خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بامهای ساختمانهای شهرداری بر روی اشخاص ثالث.
  • خسارات ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده توسط شهرداری.

  استثنائات بیمه نامه:

  • حوادث طبیعی مانند طوفان، زلزله، سیل و حوادثی از این قبیل که خارج از اختیارات و مسئولیتهای شهرداری می باشد.
  • خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند.
  • خسارات ناشی از حفاریهای شرکت مخابرات، سازمان آب و شرکت برق و پیمانکاران طرف قرارداد آنها.
  • خسارات ناشی از تصادف وسائط نقلیه زمینی، دریایی و یا هوایی.
   En
   بیمه های مهندسی
   بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا
   بیمه های اتکائی
   بیمه انرژی
   بیمه های اتومبیل
   بیمه های آتش سوزی
   بیمه های اشخاص
   بیمه های مسئولیت
   مراکز ارائه خدمات
   شعب بیمه ایران
   نمایندگی های بیمه ایران
   مراکز پرداخت خسارت در تهران
   نمایندگی ها

   چاپشرایط عمومی بیمه مسئولیت جامع شهرداری
   خسارات ناشی از عوامل زیر که شهرداری مسئول جبران آن شناخته شود در تعهد بیمه گر می باشد:

   حوادث ناشی از سقوط درختان بر روی وسائط نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری در صورتیکه شهرداری مسئول باشد.
   حوادث ناشی از سقوط افراد، وسائط نقلیه در گودال، کانال و ترانشه های حفاری شده که توسط شهرداری صورت گرفته باشد.
   حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنایی (پارکها).
   خسارات ناشی از آب افتادگی در منازل و واحدهای تجاری در صورتیکه شهرداری مقصر باشد.
   خسارات ناشی از مسمومیت افراد در اثر سمپاشی توسط شهرداری.
   خسارات جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل ها هنگام بارش برف.
   اتفاقات ناشی از طعمه گذاری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد.
   خسارات ناشی از رفع سد معبر.
   خسارات ناشی از جلوگیری تخلیه ضایعات ساختمانی در مکانهای غیر مجاز.
   خسارات وارده به پارکها یا اماکن مجاور پروژه در دست احداث شهرداری در هنگام انجام عملیات عمرانی.
   خسارات ناشی از عدم رفع خطر از دیوارها و طاقهای قدیمی ساختمانها.
   خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بامهای ساختمانهای شهرداری بر روی اشخاص ثالث.
   خسارات ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده توسط شهرداری.
   استثنائات بیمه نامه:

   حوادث طبیعی مانند طوفان، زلزله، سیل و حوادثی از این قبیل که خارج از اختیارات و مسئولیتهای شهرداری می باشد.
   خسارات ناشی از مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند.
   خسارات ناشی از حفاریهای شرکت مخابرات، سازمان آب و شرکت برق و پیمانکاران طرف قرارداد آنها.
   خسارات ناشی از تصادف وسائط نقلیه زمینی، دریایی و یا هوایی.

  • منبع: سایت بیمه ایران