• فرهاد عظیمی

  عضو
  2 اسفند 1400 در 6:47 بعد از ظهر

  در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، همانطور که از نامش پیداست مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان یا بهتر است بگوییم کارگران پوشش دارد.

  چون این بیمه نامه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث را هم پوشش داده است، پس اگر زیان‌دیده جزء کارکنان نباشد ولی جز به اشخاص ثالث باشد نیز بیمه‌نامه خسارت را جبران میکند.

  بیمه‌نامه‌های سابق پوششی داشتند که اگر پیمانکار هم آسیب می دید از محل آن کلوز خسارت قابل پرداخت بود. البته در این بیمه نامه ای که شما آنرا شرح داده آید چنین پوششی وجود ندارد.

  حال اگر بتوانیم ثابت کنید که این بنا کارگر است خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت است ولی اگر ثابت شود که این بنا پیمانکار است خسارت از محل این بیمه‌نامه قابل پرداخت نیست.