• فرهاد عظیمی

    عضو
    2 اسفند 1400 در 6:31 بعد از ظهر

    به نظر من اصولاً درج چنین بندهای کلی ( عدم رعایت الزامات قانونی) در استثنائات کار صحیحی نیست. زیرا عنوان به قدری کلی است که تقریباً هر اتفاقی رخ دهد را می توان مشمول آن دانست. دیگر این که بیمه گذار با خواندن چنین استثنایی دقیقا نمی داند که چه در چه مواردی مشمول استثنا خواهد شد.

    بهتر است به جای این بندها به مصادیق آن اشاره نمود.