• محسن طالبی

    عضو
    26 بهمن 1400 در 11:17 بعد از ظهر

    وقتی میگیم عدم رعایت نظامات قانونی باید ببینیم دقیقاً متن توضیح چیه ، مثلاً میشه تو کارگاه تراشکاری الزام به داشتن مجوز تاسیس یا کارت مهارت فنی و حرفه ای برای پرداخت خسارت نیاز نباشه ،

    ولی عدم رعایت الزامات قانونی تو بیمه مسئولیت جامع شهری ، دقیقا یعنی چی نوشته یا چه مصادیقی داره ؟