• مرتضی صارمی

    عضو
    25 بهمن 1400 در 11:28 بعد از ظهر

    بند عدم رعایت الزامات قانونی سال گذشته در بیمه شهرداری ابهر بود و با اصرار حذف شد.