• محسن طالبی

    عضو
    25 بهمن 1400 در 2:09 بعد از ظهر

    مهارت وسایل نقلیه همینطوری هم جزو استثنائات هست ، مسئولیت مدنی کارفرما که حوادث نقلیه اول باید بیمه ثالث تعهدات رو به جا بیاره .