• محسن طالبی

    عضو
    25 بهمن 1400 در 2:08 بعد از ظهر

    عدم رعایت قوانین و مقررات تو چند تا بیمه نامه خرد من دیدم و کتبی تو بیمه نامه آورده شده ، اما مسئولیت جامع که خسارتها زیاده جای تامل داره ، خیلی شرکت باید شجاع و لنگ پرتفو باشه .