• مهدی حمدی منش

    عضو
    20 بهمن 1400 در 11:25 بعد از ظهر

    حالا سوال این است:

    چه سودی به این افراد از این زیانهای ما می رسد؟ جز دعای خیر ما به پدر و مادرشان.