• مهدی حمدی منش

    عضو
    20 بهمن 1400 در 11:24 بعد از ظهر

    در نهایت اگر زرنگ باشی مجبور می شوی آنچه که را که خریده بودی (فلش های قرمز رنگ عکس را ببینید) به قیمت یک دهم بفروشی (فلش های زرد رنگ قیمت فروش را نشان می دهد)

    یعنی نود درصد سرمایه ات دود هوا می شود و می رود.