• مهدی حمدی منش

    عضو
    20 بهمن 1400 در 11:15 بعد از ظهر

    در گام بعد یک عکس کاملا متقلبانه که برای تایم فریم روزانه می باشد را به عنوان نمودار یک ده دوازده دقیقه نمایش می دهد و به حماقت ما می خندد.

    عکس زیر را ببینید.