• مهدی حمدی منش

    عضو
    20 بهمن 1400 در 11:11 بعد از ظهر

    همین که خریدی به سرعت ارز شروع می کنه به دامپ و در عرض چند دقیقه همه سرمایه ات دود هوا میشه. ولی ادمین سایت به دروغ داره مدام خبر هایی می گذارد که وانمود کند سود ادامه دارد در حالی که همان پیام ها را اگر با دقت بخوانید نشان می دهد که بد جور در حال ضرر دادن هستید.

    مثلا در عکس زیر اول می گوید هنوز روی 1370 درصد ( یعنی سود 1370 درصدی کرده) بعد می گوید 550 درصد. در حالی که می دانیم وقتی شما در 1370 درصد سود وارد شده اید و حالا نشان می دهد سود به 550 درصد رسیده یعنی سرمایه شما کمتر از نصف شده است. یعنی شما حدود 60 درصد زیان کرده اید در حالی که وی این را طوری می گوید که گویی سود کرده اید.

    عکس زیر را ببینید.