• سید پیام رئوفی

    عضو
    9 بهمن 1400 در 9:05 بعد از ظهر

    سوالی که جناب صارمی به عنوان موضوع بحث انتخاب کردند این بود که با اصل جاشینی، شرکت های بیمه می توانند از خودرو ساز بگیرند یا خیر؟

    وجود ایربگ در جهت کاهش آسیبه ولی در تصادف یاد شده و امثال آن آیا ایربگ باعث ایجاد این چنین تصادف هست؟

    در خصوص عمل کرد ایربگ بی موقع ، خود ایربگ عامل آسیبه که اگر خودرو ساز محکوم بشه درصورتی که شرکت بیمه پرداختی داشته باشه میتوان از خودرو ساز بازیافت کرد.