• فرهاد عظیمی

    عضو
    19 آبان 1399 در 11:09 بعد از ظهر

    به نکات خیلی خوبی اشاره کردین. جالب تر اینکه با خوندن برخی بندها پولشویی برای آدم روشنتر میشه. حتما برای اعضاء شاب مفید خواهد بود. ممنون.