• فرهاد عظیمی

    عضو
    1 بهمن 1400 در 3:24 بعد از ظهر

    چقدر جالب. من خودم در قابلیت بیمه شدن این یه مقدار تردید دارم ولی معتقدم اگر بیمه به این حوزه وارد بشه خیلی می تونه روی کیفیت خودروها اثر بزاره. پارسال همین موقع رفتیم کمیسیون اقتصادی مجلس مدیر عامل جوان و مغرور ایران خودرو هم اومده بود. به شدت مخالف ورود بیمه ها بود البته از طرز حرف زدنش معلوم بود چیزی ام از بیمه نمی دونه. منم بحثم باهاش بالا گرفت. همون موقع فهمیدم آبی از این جور مدیر عامل ها برای خودرو سازی کشور گرم نمی شه.