• علی گندم گون

  عضو
  29 دی 1400 در 9:41 قبل از ظهر

  سلام و احترام

  بجز مواردی که دوستان بلحاظ متنی اشاره کردند

  ماده 19 آیین نامه 53 ارزیابی خسارت را در دو حالت جزیی و کلی تعریف نموده که همگی از چگونگی آن مطلع هستند

  اما ماده 19 قانون بیمه حالت سومی در ارزیابی خسارت برای ما ایجاد نموده که نحوه ارزیابی و پرداخت در آن چیزی بین جزیی و کلی هست

  بعنوان مثال خودرویی با ارزش 100 میلیون تومان 65 میلیون تومان خسارت می بیند

  اما ارزش خودرو پس از حادثه 40 میلیون تومان است که مابه التفاوت آن یعنی 60 میلیون بجای 65 میلیون میتواند تعهد بیمه گر باشد