• حسین موسوی

    عضو
    28 دی 1400 در 11:03 بعد از ظهر

    باسلام دیه تا سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث مقصر از جانب شرکت بیمه گر پرداخت و الباقی توسط صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت میگردد