• جواد عبداله پور

    عضو
    28 دی 1400 در 8:08 بعد از ظهر

    سلام

    از بابت این گفتمان ممنونم استاد گرامی جناب آقای حبیبی که افتخار شاگردی شما را در بیمه نوین داشتم. برایم آموزنده بود. بازم ممنون