• مرتضی صارمی

    عضو
    27 دی 1400 در 9:02 بعد از ظهر

    همانطور که شما هم اشاره کردین، علت تامه تصادف عدم توجه به جلو و رعایت فاصله طولی بوده است. اما بخشی از خسارات جانی در نتیجه ناایمن بودن خودروها اتفاق افتاده است. در هر صورت زیان دیده و یا مالک، خودرویی خریده است و تولیدکننده، موقع فروش گفته: این خودرو کیسه هوا دارد و کاربرد این کیسه هم این است که در تصادفات عمل می کند و مانع این می شود که به سر شما ضربه وارد شود و بابت این آپشن هم پول بیشتری از مشتری گرفته است.