• جواد عبداله پور

  عضو
  25 دی 1400 در 5:25 بعد از ظهر

  صنعت بیمه دچار تغییرات اساسی خواهد شد و نه تنها صنعت بیمه از بین نخواهد رفت بلکه به دلیل پیشرفتهای انسان ریسکهای جدیدتری بوجود خواهد آمد که صنعت بیمه بایستی از هم اکنون بروز گردد و پیشبینی لازم را بنماید. فناوری اطلاعات دیگر فقط علم مهندسی نخواهد بود بلکه لازمه هر انسان همانند خواندن و نوشتن خواهد بود که الانم هم همینطور است.

  شرکتهای بیمه و نمایندگیها از هم اکنون به فکر ارائه خدمات بیمه ای از طریق سایتها و اپهای موبایلی باید باشند. دفتر نمایندگی مفهوم خود را از دست خواهد داد و دفتر در یک گوشی هوشمند خلاصه خواهد شد.

  اما با این همه پیشرفت و هوشمند سازی ماشینها، ماشین هیچ وقت جای انسان را نخواهد گرفت. چون بدتری بزرگ انسانها نسبت به ماشین وجود احساس در انسان است. ماشین چیزیی را انجام میدهد که از قبل به او آموخته شده و در موارد جدید ارائه حل مناسب شاید به راحتی امکان پذیر نباشد ولی انسان در هر لحظه نسبت به رویدادهای بوجود امده واکنشی را نشان میدهد که نه تنها مغز بلکه قلب و احساس هم درش دخیل است.

  پیشرفتهای روز افزون بشر عاقبت باعث نابودیش میشود چنانچه قبلا هم اتفاق افتاده.