• بهزاد توژان

  عضو
  25 دی 1400 در 3:25 بعد از ظهر

  تصادف

  برخورد مورد بیمه با اشیاء ثابت و متحرک تصادف نامیده می‌شود.

  تصادم

  هرگاه مورد بیمه بدون داشتن برخورد مستقیم(تصادف) با آسیب‌دیدگان، مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت غرامت گردد، این سانحه تصادم نامیده می‌شود.

  برای درک بهتر معنای تصادم توجه شما را به مثال زیر جلب می‌کنم:

  اتومبیل شماره 1 با بی‌احتیاطی و بدون رعایت حق تقدم در دوربرگردان وسط بزرگراه، اقدام به دور زدن نموده و به طور ناگهانی روبروی اتومبیل شماره 2 که در بزرگراه در حال حرکت بوده قرار می‌گیرد، راننده خودروی شماره 2 برای فرار از تصادف با خودروی شماره 1 به سمت راست منحرف و پس از خروج از بزرگراه واژگون و متوقف می‌گردد. در این حادثه اتومبیل شماره 1 با اتومبیل شماره 2 برخوردی نداشته، ولی عامل بروز حادثه و ایراد خسارت مالی و جانی به خودروی شماره 2 و سرنشینان آن بوده است.تصادف
  برخورد مورد بیمه با اشیاء ثابت و متحرک تصادف نامیده می‌شود.
  تصادم
  هرگاه مورد بیمه بدون داشتن برخورد مستقیم(تصادف) با آسیب‌دیدگان، مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت غرامت گردد، این سانحه تصادم نامیده می‌شود.
  برای درک بهتر معنای تصادم توجه شما را به مثال زیر جلب می‌کنم:
  اتومبیل شماره 1 با بی‌احتیاطی و بدون رعایت حق تقدم در دوربرگردان وسط بزرگراه، اقدام به دور زدن نموده و به طور ناگهانی روبروی اتومبیل شماره 2 که در بزرگراه در حال حرکت بوده قرار می‌گیرد، راننده خودروی شماره 2 برای فرار از تصادف با خودروی شماره 1 به سمت راست منحرف و پس از خروج از بزرگراه واژگون و متوقف می‌گردد. در این حادثه اتومبیل شماره 1 با اتومبیل شماره 2 برخوردی نداشته، ولی عامل بروز حادثه و ایراد خسارت مالی و جانی به خودروی شماره 2 و سرنشینان آن بوده است.