• بهزاد توژان

    عضو
    25 دی 1400 در 2:46 بعد از ظهر

    سلام

    با توجه به بند 2 از ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، وسایل نقلیه سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری مشمول 20% اضافه نرخ هستند.

    البته بعضی از شرکت‌های بیمه فقط تاکسی برون شهری را مشمول اضافه نرخ می‌دانند.