• محمدتقی آرام فر

    عضو
    24 دی 1400 در 1:30 بعد از ظهر

    با سلام

    دقیقا عبارت « تاکسی و » با توجه به مصوبه هیئت وزیران ، از مصادیق بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ کسر‌ گردیده و این موضوع در قسمت مقرارات و مصوبات هیئت وزیران سایت بیمه مرکزی قابل روئیت است . ولی این میزان فقط برای تاکسی های درون شهری با پلاک «ت» هست و سایر موارد (آژانس ، آژانس اینترنتی ، مسافر کش و …) مشمول این بند نیستند .

    البته در خصوص خسارت پرداختی از سوی خودرو های مذکور که تغییر کاربری دارند ، تفاسیر‌محتلفی هم وجود دارد .