• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 دی 1400 در 12:36 بعد از ظهر

    من یادم هست که در یکی از جلسات مربوط به کمیسیون شورای عالی بیمه درخواست اتحادیه تاکسیرانی مبنی بر حذف این اضافه نرخ را مطرح کردند ولی با توجه به بررسی آمار خسارت چندین ساله نتیجه کمیسیون این بود که امکان حذف این اضافه نرخ نیست. ولی بعدش دیگه یادم نیست که در عمل چه اتفاقی افتاد.