• مرتضی صارمی

    عضو
    24 دی 1400 در 11:40 قبل از ظهر

    سلام، اشاره کردین بعد از مدتی پیدا شده است. دوستان، تعیین دقیق مدت، نمی تواند به حل مساله کمک کند؟