• بیتا نادعلی

    عضو
    21 دی 1400 در 12:30 بعد از ظهر

    درصورتی که پس از حادثه به مراجع قانونی ذیصلاح اعلام کرده باشید، به شرکت بیمه گر بصورت کتبی اطلاع داده باشید و فرم اعلام خسارت تکمیل کرده باشید پس از دریافت پرونده بالینی و احراز فوت بعلت ضایعات ناشی از حادثه رانندگی پرونده بررسی میشود